Celalettin CANTÜRK
Vali Yardımcısı
 
GÖREV DAĞILIMI
 
1. Başbakanlık
* İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
* TOKİ Başkanlığı
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
* İller Bankası İzmir Blg.Md.lüğü
* Tapu Kadastro 18.Bl.Md.lüğü
** Kadastro Müdürlüğü
** Tapu Sicil İl Müdürlüğü
* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3. İçişleri Bakanlığı
* Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB)
** 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü
4. Vali adına Yatırım Programında olan Çalışmaların İzlenmesi
 
BEYAĞAÇ & KALE İlçeleri ile ilgili Vali’nin vereceği görevler, ilçenin İl ile koordinasyonunu gerektiren işlemlerin takibi. 
** Yerine Vali Yrd Kemal İNAN