TARİHÇE

 

2007
 • 112 Acil Çağrı Merkezleri projesinde pilot illerinden bir olan İlimizde de 2007 yılından itibaren ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla hazırlık çalışmaları başlatılmış ve bu amaçla ilk pilot il olan Antalya'ya inceleme gezileri yapılmıştır.
2009-2011
 • Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Denizli Valiliği’nin 21 Aralık 2009 tarih ve 6546 sayılı Olurları ile Valiliğe bağlı bir kuruluş olarak kurulmuştur. İlk olarak hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Vali Yardımcısı Mehmet ÇAPRAZ' a bağlı Dr. Mustafa YORGANCI, Merkez Müdürü olarak görevlendirilmiştir.
 • Hizmet binası yapımına başlanmış ve tamamlanmıştır.
2012
 • Merkez çalışmaları, İçişleri Bakanlığı'nın 20.07.2012 tarihli Olurları ile halen Vali Yardımcısı Ekrem ERDOĞAN' ın koordinasyonunda ve Dr. Mustafa YORGANCI' nın yönetiminde hizmete başlatılmıştır.
 • Bina teknik altyapı ve donanımları tamamlanmıştır.
2013
 • Geçiş hazırlıkları kapsamında alt yapı, personelin belirlenmesi ve eğitimlerinin tamamlanması gerçekleştirilerek, Yönetim Sistemi çalışmaları 2013 yılı boyunca planlı olarak sürdürülmüştür.
 • Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi ilk olarak 5 Temmuz 2013 tarihinde İtfaiye (110) çağrılarını karşılayarak sisteme geçiş yapılmıştır.
 • 2013 yılı Kasım ayında yapılan denetimle EN-15838 Çağrı Merkezi Kalite Standartları belgesini almaya hak kazanmıştır.
 
2014
 • Halen Dr. Zeliha YILDIRIM Müdürlüğünde yönetilen Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi,  İçişleri Bakanlığının 05.12.2013 tarihli talimatı ile 5 Şubat 2014 tarihinde Denizli genelindeki tüm acil çağrıları alarak tam kapasite çalışmaya başlatılmıştır.
 • 17 Ocak 2014 tarihinden bu yana AFAD (Acil Durum ve Afet Müdürlüğü 122 numarası ile ) binada hizmet vermektedir
 • 11 Şubat 2014 Valilik onayıyla Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri Yönergesi yayınlanmıştır.
 • Mart ayında Valilik bünyesinde oluşturulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bağlanmıştır.
 • 16.05.2014 tarihinde yayınlanan 112 Acil çağrı Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği yayınlanmıştır.
 • 26.05.2014 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri Yönergesinde değişiklik yapılmıştır.
 • Ağustos ayında ilk atamalar gerçekleşmiş ve kadrolu 11 Çağrı Alıcı-1 Mühendis ve 1 Tekniker ve Aralık ayında kadrolu 5 teknisyen personel göreve başlamıştır.
2015
 • Ekim ayında Vali Yardımcısı Ekrem ERDOĞAN’ ın ayrılmasıyla yerine Vali Yardımcısı İsmail SOYKAN ve Aralık ayından itibaren de Vali Yardımcısı Alaattin AKTAŞ Başkanlığında koordinasyon sürdürülmüştür.
 • Mayıs ayında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen eğitimlerde Kuruluşumuz eğitimcileri görevlendirilmiştir. Eğitim kitapçığının 2.si basımı yapılarak eğitime katılan tüm illerin personeline dağıtılmıştır.
 • 2015 yılı boyunca kendi personelimizin yanısıra çeşitli illerin çağrı alıcı ve teknik personeline yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmüştür.
 • Denizli İl genelinde tanıtım çalışmalarına hız verilmiştir. Çeşitli kamusal alanlarda vatandaşa, okullarda öğrencilere yönelik tanıtımın yanısıra medya yoluyla bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
 • Kasım ayında 15838 Çağrı Merkezi Kalite Standartları yıllık belgelendirme denetimi yapılarak belge devamlılığı sağlanmıştır.
 • Asılsız ihbarlara yönelik idari işlem uygulamalarına başlanmıştır.
2016
 • Mart 2016 tarihinden itibaren Vali Yardımcısı Kemal İNAN Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı olarak belirlenmiş ve koordinasyonlar sürdürülmüştür.
 • İçişleri Bakanlığının hizmetçi eğitimleri kapsamında ilimiz eğitimcileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezlerinde görev yapan personellere yönelik,  Kalite, Çağrı Alma ve Yönlendirme konularında Temel Eğitimlerinde görev almıştır.
 • Haziran ayında 177-Orman çağrıları 112 numarasına entegre edilmiş, tek numaradan hizmet vermeye başlamıştır.
 • 2016 yılı boyunca kendi personelimizin yanısıra çeşitli illerin çağrı alıcı ve teknik personeline yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmüştür.
 • 15838 Çağrı Merkezi Kalite Standartları yıllık belgelendirme denetimi yapılarak belge devamlılığı sağlanmıştır.
 • 2016 yılında da her yıl olduğu gibi, okullarda öğrencilere, halka açık yerlerde vatandaşımıza yönelik “112 tek acil numara” tanıtımı devam etmiştir.
2017
       Yılın başında Emniyet 155, Jandarma 156 haber merkezleri de 112 numarasına entegre edilmiştir.
 • Yaşam Kurtarma Zinciri Projesi kapsamında farkındalık çalışmaları yapılmıştır.
 • GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) destekli, diksiyon ve İletişim eğitimleri ve personele yönelik ilkyardımcı sertifikalı eğitimler tamamlanmıştır.
 • Bakanlık adına talepte bulunan illere 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitici Eğitimleri ve Kalite eğitimleri sürdürülmüştür.
 • Acil Çağrı Alma eğitim kitapçığının 3.sü hazırlanarak basılmıştır.
2018
 • Vali Yardımcısı Celalettin CANTÜRK Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı olarak belirlenmiş ve halen Vali Yardımcısı başkanlığında koordinasyonlar sürdürülmektedir.
 • 112 Acil Çağrı Merkezlerinde Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler, Acil Çağrı Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon kitapçıklar hazırlanarak basılmış, İçişleri Bakanlığına, talep eden illerin Acil Çağrı Merkezlerine, Üniversitelerin Çağrı Merkezi bölümlerine gönderilmiştir.
 • 2016 yılında da her yıl olduğu gibi, okullarda öğrencilere, halka açık yerlerde vatandaşımıza yönelik “112 tek acil numara” tanıtımı devam etmiştir.