TÜRKİYE'DE ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ PROJESİ
    
 
Avrupa Birliği Konseyi, 29.07.1991 tarih ve 91/396 sayılı kararları ile “112” hattının üye devletlerin telefon ağlarında “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası” (Single European Emergency Call Number) olarak kullanımını öngörmüştür.

 
Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı karar ile hâlihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir.
 
 
 
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde,  Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarası” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmıştır.
 
 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılında yayınladığı Genelge (2005/108) ile İllerin yapmış oldukları veya yapmayı planladıkları altyapı, yazılım vb. çalışmalarının 112 Acil Çağrı Merkezleri ile entegrasyonu sağlayacak şekilde revize edilmesi ve mevcut kaynakların verimli şekilde kullanılması konusunda bilgilendirilmiştir.
 
 
Projenin Amaçları, Acil hizmetler arasında eşgüdümü sağlamak, koordinasyonu kolaylaştırmak ve halkımıza sunulan acil hizmetlerin süresini ve maliyetini azaltarak kalitesini arttırmaktır.
 
Acil çağrı numaralarının birleştirilmesi ve tek merkezden koordinasyonuna dayanan sistemin sağladığı yararlar şunlardır:
  • Arayanın isim-adres-konum bilgileri, çağrı ile birlikte görüntülenmektedir.
  • Acil Çağrı Merkezi ile ekipler arasında mobil terminallerle veri aktarımı sağlanmaktadır.
  • Turizm bölgelerinde yabancı dil bilen personel görevlendirilmiştir.
  • Kötü amaçlı aramalara cezai müeyyide uygulanacak şekilde yasal düzenleme yapılmıştır.
  • Kişisel verilerin gizliliği ve kişisel mahremiyet koruma altına alınmaktadır.
  • Operasyon birimleri eş zamanlı olaylara müdahale edebilmektedir.
  • Amacı dışı aramaların elenmesiyle operasyon birimleri gerçek vakalarla ilgilenmekte, zaman kaybı en aza inmektedir.